Vidwan-ID : 154152Prof Sudip Basu

Professor
Visva-Bharati University

Expertise

Literature

Expert in Literature & Culture of Twentieth Century Bengal.

Personal Information

Prof Sudip Basu

Male
Department of Bengali Santiniketan
Birbhum, West Bengal, India - 731235


Experience

  • Professor

    Bengali

    Visva-Bharati University


Qualification

  • PhD

    University of Calcutta


Honours and Awards

2012

Award

Akhil Bharatiya Sahitya Parishad

2007

Award

Sarat Samiti

1990

Scholarship

University of Calcutta

Read More
2012

Award

Akhil Bharatiya Sahitya Parishad

2007

Award

Sarat Samiti

1990

Scholarship

University of Calcutta

1989

Scholarship

Ramakrishna Mission Institute of Culture

Read Less

Doctoral Theses Guided

2018

Sureshchandra Samajpati Sampadita 'Sahitya' Patrikar Sahitya Bishyak Prabandhabali: Samikksha O Alochana

Indira Samaddar, Visva-Bharati University

2018

Bichitra' Patrikai Sahityaprabandha: Samikksha O Parjalochana

Madhumita Santra, Visva-Bharati University

2017

Selina Hosener Upanyase Bangali Samajer Chalchitra (1972-2012) Nirbachita: Pathbhittik Bishlesan

Sufia Sultana, Visva-Bharati University

Read More
2018

Sureshchandra Samajpati Sampadita 'Sahitya' Patrikar Sahitya Bishyak Prabandhabali: Samikksha O Alochana

Indira Samaddar, Visva-Bharati University

2018

Bichitra' Patrikai Sahityaprabandha: Samikksha O Parjalochana

Madhumita Santra, Visva-Bharati University

2017

Selina Hosener Upanyase Bangali Samajer Chalchitra (1972-2012) Nirbachita: Pathbhittik Bishlesan

Sufia Sultana, Visva-Bharati University

2016

Dui Banglar Bish Shataker Bangla Sahityer Itihas Charcha: Samikksha O Mulyayan

Manami Basu, Visva-Bharati University

2016

Rabindraganer Banite Mythkatha O Purankathar Anwesan: Ekti Parjalochana

Sagarika Ghosh, Visva-Bharati University

2016

Bish Shatake Mansamangal Kabya Samalochanar Itibritta

Srinibash Ghosh , Visva-Bharati University

2015

Bangla Sahitye Nil Bidroher Pravab (1860-2000): Samikksha O Bishleshan

Patralekha Nath, Visva-Bharati University

2014

Surapan Nibaran Andolan O Unish Shataker Bangla Sahitya: Ekti Samikksha

Rajendra Prasad Mukherjee, Visva-Bharati University

2013

Sahitya-Sadhak Brajendranath Bandyopadhyer Sahityacharcha: Alochana O Bishleshan

Madhuchhanda Chowdhury, Visva-Bharati University

2012

Kabi O Kathasahityiker Atmasmritite Sahityachinta O Sahityabhabna: Samikksha O Bishleshan (1451-1500 BS)

Tapasri Das, Visva-Bharati University

2012

Samayik Patrikai Baishnab Kabi O Kabya: 1301-1350 (BS)

Bithika Nag Majumdar, Visva-Bharati University

2012

Bamabodhini Patrika: Samajbhavana O Sahityaprasanga

Tanusree Sengupta Mitra , Visva-Bharati University

2011

Vidyasundar Upakhyaner Nana Rup O Tar Tulanamulak Bichar

Naba Gopal Roy, Visva-Bharati University

2011

Bangla Lokjatra O Asamia Ankianater Samajik O Sahityik Mulyo: Ekti Tulanamulok Alochana

Soma Acharjee, Visva-Bharati University

2006

Badal Sarkar: Natak Ebong Natya Darshan

Bibhas Kanti Mandal, Visva-Bharati University

,

Read Less

Membership In Professional Bodies

2018

Akhil Bharatiya Sahitya Parishad

Member

2012

Asiatic Society

Kolkata

2009

Bangiya Sahitya Parishad

Kolkata

Read More
2018

Akhil Bharatiya Sahitya Parishad

Member

2012

Asiatic Society

Kolkata

2009

Bangiya Sahitya Parishad

Kolkata

2009

Asiatic Society

Kolkata

2006

Bangiya Sahitya Parishad

Kolkata

Read Less

Membership In Committees

2019

Visva-Bharati

Member

2018

Visva-Bharati

Nominee of Hon

2018

Sambalpur University

Odisha

Read More
2019

Visva-Bharati

Member

2018

Visva-Bharati

Nominee of Hon

2018

Sambalpur University

Odisha

2018

North Bengal University

West Bengal

2017

Patna University

Bihar

2016

Bengali Department

Kazi Nazrul University

2016

Kalyani University

West Bengal

2016

Netaji Subhas Open University

Kolkata

2016

National Selection Committee

Ministry of Culture

2016

Central Institute of Indian Languages

Ministry of Human Resource Development

2016

University Grants Commission

Member

2016

West Bengal State University

Barasat

2015

Alia University

Kolkata

2015

Centre for Cultural Resources & Training

Ministry of Culture

2015

Central Institute of Indian Languages

Ministry of Human Resource Development

2013

Bengali Department

University of Kalyani

2013

Bengali Department

Gour Banga University

2013

Bengali Department

Binoba Bhave University

2013

Gour Banga University

West Bengal

2013

North Bengal University

West Bengal

2012

Asiatic Society

Kolkata

2012

Charuchandra College Kolkata

External Member

2011

Ashutosh College Kolkata

External Member

2010

North Bengal University

West Bengal

Read Less